śrutowanie stali


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego poruszanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wygładzenia szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Początkowy proces obróbki strumieniowo-ściernej został opatentowany przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Efekt piaskowania jest porównywalny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych zakamarkach. Piaskarki zasadniczo składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a następnie mieszanina wypychana jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni czyszczonego metalu. Dysze są dostępne w szeregu różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z szeregu materiałów, z których najbardziej powszechny jest węglik boru, ze względu na jego wysoką wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia niezwykle mobilne i niewielkich rozmiarów, używane są do oczyszczania elementów, których nie można wyczyścić w urządzeniach nieprzenośnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie pokaźnej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z pozostałości farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu nieodłączne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby pył z piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.