piaskowanie metalu


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego napędzanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wygładzenia szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Początkowy proces obróbki strumieniowo-ściernej został opatentowany przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Wynik piaskowania jest podobny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych zakamarkach. Piaskarki w większości wypadków składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni oczyszczanego metalu. Dysze są dostępne w dużej ilości różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z szeregu materiałów, z których najbardziej powszechny jest węglik boru, ze względu na jego dużą odporność na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia bardzo mobilne i niewielkich rozmiarów, stosowane są do oczyszczania elementów, których nie można oczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie olbrzymiej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z pozostałości farb i rdzy z oczyszczanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu potrzebne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby pył z piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.